ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง

ทดสอบ => ห้องสมุดความรู้ เพื่อคนรักเครื่องเสียง [UN] => ข้อความที่เริ่มโดย: >>santi<< ที่ ตุลาคม 26, 2008, 11:25:50 amหัวข้อ: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: >>santi<< ที่ ตุลาคม 26, 2008, 11:25:50 am
มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

          มัลติมิเตอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นสำหรับงานด้านอิเล็คทรอนิกส์ เพราะว่าเป็นเครื่องวัดที่ใช้ค่าพื้นฐานทางไฟฟ้าคือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหรือการตรวจซ่อมวงจรต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องวัดค่าเหล่านั้นทั้งสิ้น มัลติมิเตอร์เป็นการรวม Voltmeter Ammeter และ Ohmmeter ไว้ในตัวเดียวกัน และใช้มูฟเมนต์ (Movement) ตัวเดียวจึงเรียก “VOM” (Volt-Ohm-Milliammeter)

         นอกจากนี้ VOM ยังสามารถนำไปวัดค่าอื่น ๆ ได้อีก เช่น วัดอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE) วัดค่าความดัง (Decibel: dB) ฯลฯ ปัจจุบันมัลติมิเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบคือ

          o แบบเข็มชี้ (Analog multimeter)
          o แบบตัวเลข (Digital multimeter)

         มัลติมิเตอร์ทั้ง 2 แบบนี้มีข้อดี ข้อเสียต่างกัน บางคนชอบแบบเข็มชี้ เพราะว่ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างชัดเจน ต่างกับแบบดิจิตอลซึ่งตัวเลขจะวิ่ง สังเกตค่าตัวเลขที่แน่นอนได้ยาก ยกเว้น Digital multimeter บางรุ่นที่สามารถอ่านค่าตัวเลขออกมาได้ทันที สะดวกสบายไม่ต้องคำนึงถึงขั้วมิเตอร์ว่าวัดถูกหรือผิดเพราะว่ามีเครื่องหมาย บอกให้เสร็จ ส่วนแบบแอนาลอกจะมีปัญหาเรื่องนี้ และการไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ของสเกลด้วย

มัลติมิเตอร์แบบเข็มชี้

      VOM แบบอะนาลอกส่วนมากเป็นแบบขดลวดเคลื่อนที่ (Moving coil) เนื่องจากแบบขดลวดเคลื่อนที่จะมีสเกลเป็นเชิงเส้น (Linear) ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ราคาไม่แพงและมีความไว (Sensitivity)ดี

      VOM ที่เราพบเห็นและใช้กันมากใยปัจจุบันจะเป็น VOM ชนิด Movingcoil ยี่ห้อชันวา (Sanwa) เช่น รุ่ร YX – 360 หรือ รุ่น ) – 361 TR
                                                                 (http://www.sts.ac.th/~wichian/en2007/webcourse/meter/analog.gif)
                                                        ส่วนประกอบภายนอกของ VOM ยี่ห้อ Sanwa รุ่น YX – 360 TR

 ส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์

1.สกรูปรับเข็มชี้ให้ตรงศูนย์                                          2.ย่านการวัดต่างๆ
3.ขั้วต่อขั้วบวก (+) ใช้ต่อสายวัดสีแดง                             4.ขั้วต่อขั้วลบ (-) ใช้ต่อสายวัดสีดำ 
5.ขั้วต่อเอาต์พุต เพื่อวัดความดัง (db)                              6.ปุ่มปรับ 0 โอห์ม
7.สวิตช์ตัวเลือกย่านการวัด                                          8.เข็มชี้
                                                (http://www.sts.ac.th/~wichian/en2007/webcourse/meter/analog02.gif)
                                                 สเกลหน้าปัด VOM ยี่ห้อ Sanwa รุ่น YX-360 TR
หมายเลข

1 : สเกลของโอห์มมิเตอร์
2 : สเกลใช้สำหรับบอกค่าแรงดันไฟตรง (DC V) และค่ากระแสไฟตรง (DC A)
3: สเกลใช้บอกค่าแรงดันไฟสลับ (AC V) ย่านวัด 10 – 1000 VAC
4 : สเกลบอกค่าอัตราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE)
5 : สเกลใช้บอกค่าความดัง (db)
6 : สเกล LV , LI ใช้บอกค่าแรงดันและกระแสไตรง (ตามลำดับ) โดยใช้ร่วมกับค่าแรงดันและกระแสที่ได้จากย่านวัดโอห์มมิเตอร์ เช่น ย่านวัด R x 10   ใช้แรงดันที่ปลายสายวัด 3V กระแส 15 mA เป็นต้น (สเกล LV มีค่า 0-3 V และสเกล LI มีค่า 0- 15 มีหน่วยเป็น m A หรือ mA แล้วแต่ตั้งย่ายวัดโอห์มมิเตอร์) ซึ่งสเกลทั้งสองนี้มีไว้เพื่อทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอดหรือ LED
7 : กระจกเงาหรือแถบสะท้อนเพื่อให้อ่านค่าด้วยเข็มชี้ถูกต้องที่สุด การอ่านค่าที่ถูกต้อง จะต้องให้เข็มชี้กับเงาเข็มชี้ในกระจกซ้อนกันพอดี


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: >>santi<< ที่ ตุลาคม 26, 2008, 11:31:17 am
ย่านการวัดต่างๆ-ของมัลติมิเตอร์
มิเตอร์มาตรฐานโดยทั่วไปสามารถใช้วัดค่าทางไฟฟ้าได้ 4 ประเภท คือ

   1. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Voltage) มีย่านวัด 0.1 , 0.5 , 2.5 , 10 , 50 , 250 และ 1000
   2. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. Voltage) มีย่านวัดคือ 2.5 , 10(+12 dB) , 50 (+26 dB) , 250 (+ 40 dB) และ 1000 (+52 dB)
   3. วัดกระแสไฟฟ้าตรง (D.C. current) มีย่านวัดเป็นมิลลิแอมป์ คือ 2.5 , 25 และ 250 (0.25A)
   4. วัดความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance -W ) มีย่านวัด คือ R x 1, R x 10, R x 100, R x 1k และ R x 10 k

วงจรไฟฟ้า (Electric circuit) ในหลักการทำงานของมิเตอร์ในสภาวะต่าง ๆ คือการทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรมิเตอร์ผ่านขดลวด มูฟวิงคอยล์ (Moving Coil) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครแอมป์ แต่ในการวัดบางครั้งกระแสอาจสูงกว่าความสามารถของมูฟวิ่งคอยล์ที่จะรับได้ จะต้องมีตัวต้านทาน (Resistor) มาช่วยลดแรงดัน และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมูฟวิงคอยล์ ไม่ให้เกินค่าที่กำหนด ซึ่งจะได้กล่าว ถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. voltage measuring circuit)

        เป็นการเอาแรงดันไฟฟ้าดีซี จากตำแหน่งที่วัด มาเป็นตัวกำหนดค่าของกระแสภายในวงจรของมิเตอร์ โดยมีสวิทช์เลือกตำแหน่งเพื่อกำหนดค่าความต้านทานที่เหมาะสมของการวัดค่าแต่ ละตำแหน่ง มีโครงสร้างของวงจรและรายละเอียดการอ่านดังนี้

      การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จะต้องเอามิเตอร์ไปต่อในลักษณะขนานกับวงจร โดยสายบวกจะต้องจับที่แรงไฟขั้วบวก และสายลบ จะต้องจับที่แรงไฟขั้วลบ

ลักษณะการวัดแรงไฟกระแสตรงแบบต่าง ๆ

    การวัดแรงดันตกคร่อมเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองของตัวอุปกรณ์ที่ต้องการทราบค่าแรงดันไฟฟ้า

การวัดค่าแรง ไฟตำแหน่งต่าง ๆ ของวงจร จะเอาสายมิเตอร์เส้นหนึ่ง จับที่ขั้วแรงไฟขั้วหนึ่งคงที่ แล้วเอาสายอีกเส้นไปวัดที่ตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ต้องการ

 การอ่านค่าให้ดูขีดแถวล่างแถบสะท้อน อ่านจากซ้ายไปขวา แถว DCV, A มีรายละเอียดดังนี้

     1.1 ตำแหน่ง 0.1 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 0.1 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.002 โวลต์

     1.2 ตำแหน่ง 0.5 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 0.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.01 โวลต์

     1.3 ตำแหน่ง 2.5 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 2.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.05 โวลต์

     1.4 ตำแหน่ง 10 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 10 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข10 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.02 โวลต์

     1.5 ตำแหน่ง 50 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 50 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 โวลต์

     1.6 ตำแหน่ง 250 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 250 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 โวลต์

     1.7 ตำแหน่ง 1000 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 1000 โวลต์ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 (x 1000) อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 20 โวลต์

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. voltage measuring circuit)

       เป็น การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จะมีหลักการทำงานเหมือนกับวัดไฟฟ้าดีซี เพียงแต่มูฟวิงคอยล์ ไม่สามารถทำงานกับไฟเอซีได้ ดังนั้นส่วนวงจรไฟฟ้าภายในของการวัดไฟเอซีจะต้องมีวงจร เรียงกระแสเพื่อแปลงไฟเอซีให้เป็นไฟดีซีก่อน

        การวัดแรงดันไฟเอซีโดยมีอุปกรณ์เรียงกระแส (D1 ,D2) จะได้แรงไฟดีซีที่มีลักษณะเป็นคลื่น มิเตอร์จะอ่านค่าได้เป็นค่าเฉลี่ย ย่อด้วย V.R.M.S (Voltage root mean square) เป็นแรงไฟที่ต่างจากการวัดด้วยออสซิลโลสโคปอ่านได้เป็นโวลต์พีค (Vp = Volr peak) และ โวลต์พีคทูพีค (Vp-p = Volt peak to peak)

    * Vrms คือแรงไฟเอซีที่อ่านได้จากการวัดด้วยมิเตอร์
    * Vp คือแรงไฟเอซีอ่านได้จากการวัดด้วยออสซิลโลสโคป เพียงครึ่งคลื่น
    * Vp-p คือแรงไฟเอซีที่อ่านได้จากการวัดด้วยออสซิลโลสโคป เต็มคลื่น โดยวัดจากยอดถึงยอด

รายละเอียดขอการอ่านค่าแต่ละสเกลให้ดูจากขีดแถวล่าง ACV ในบางรุ่น ขีดด้านล่างนี้จะไว้อ่านเฉพาะ ตำแหน่งสเกล 10VAC (มิเตอร์ Sanwa 361 TR จะเป็นสเกล 2.5 VAC) สเกลที่เหลือให้ดูแถวเดียวกับการอ่าน DCV โดยมีรายละเอียดดังนี้

     2.1 ตำแหน่ง 2.5 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 2.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.05 โวลต์

     2.2 ตำแหน่ง 10 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 10 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.2 โวลต์

     2.3 ตำแหน่ง 50 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 50 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 โวลต์

     2.4 ตำแหน่ง 250 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 250 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 โวลต์

     2.5 ตำแหน่ง 1000 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 1000 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 ( x 100) อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 20 โวลต์

 กาวัดกระแสตรง (D.C. current measuring circuit)

           มัลติมิเตอร์ทั่ว ๆ ไป จะมีความสามารถในการวัดกระแสไฟตรง (กระแสดีซี) ได้เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่ามูฟวิงคอยล์จะมีความสามารถในการรับกระแสสูงสุดเพียง 50 ไมโครแอมป์ แต่ก็สามารถทำให้วัดกระแสได้สูงกว่า โดยการกำหนดค่าตัวต้านมานในวงจรที่นำมาต่อขนานกับมูฟวิงคอยล์ แต่ในลักษณะของการวัด จะต้องนำมิเตอร์ไปอันดับกับวงจรไฟฟ้า ที่ ต้องการทราบค่ากระแส มิเตอร์ทั่ว ๆ ไป ถูกออกแบบให้วัดกระแสดีซีไม่สูงมาก ส่วนมากจะวัดได้ไม่เกิน 250 มิลลิแอมป์ หรือ 0.25 แอมป์

          ถ้าต้องการวัดกระแสดีซี ส่วนมากจะใช้มิเตอร์ที่วัดกระแสเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า แคลม์มิเตอร์ (Clamp meter) หรือ คลิปแอมป์ (Clip amp)

การอ่านค่าบนหน้าปัด ให้ดูจากสเกลแถวเดียวกับการอ่าน DCV/DCA มีรายละเอียดดังนี้

    3.1 ตำแหน่ง 50 uA วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 50 ไมโครแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด

แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 ไมโครแอมป์

    3.2 ตำแหน่ง 2.5 mA วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 2.5 มิลลิแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด

แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.5 มิลลิแอมป์

    3.3 ตำแหน่ง 25 mA วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 25 มิลลิแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด

แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.5 มิลลิแอมป์

    3.4 ตำแหน่ง 250 mA(.25A) วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 250 มิลลิแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 มิลลิแอมป์

การวัดความต้านทาน (Resistant measuring circuit)

          การวัดค่าความต้านทานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องวัดในสภาวะที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่วงจรภายในของมิเตอร์จะต้องมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ภายในเพื่อกำหนดค่ากระแส ของวงจร การวัดความต้านทานจึงเป็นการนำเอาความต้านทานที่ต้องการทราบว่า ไปกำหนดการไหลของกระแสในวงจร เพื่อกำหนดการอ่าน ขั้วแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ตรงข้ามกับขั้วภายนอกของมิเตอร์

วงจรส่วนการวัดความต้านทาน

          จากการที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทำให้ค่ากระแสที่กำหนดในเบื้องต้นของการวัดสภาวะ 0 โอห์ม ไม่แน่นอนตามสภาพของแบตเตอรี่ จึงต้องมีวงจรส่วนที่กำหนดค่ากระแสเริ่มต้นที่เรียกว่า การปรับ 0 โอห์ม (0 W AD๋J) ซึ่งจะต้องปรับค่า 0 โอห์ม ทุกครั้งก่อนการวัดค่าความต้านทานใดๆ หรือเมื่อเปลี่ยนย่านการวัดความต้านทานย่านใหม่

 แสดงการปรับค่าเริ่มต้นที่ 0 โอห์ม ก่อนวัดค่าความต้านทาน

การอ่านค่าความต้านทาน ให้ดูรายละเอียดจากขีดแถบบนสุด อ่านจากขวามาซ้าย ค่าที่อ่านได้จะตรงข้ามกับลักษณะของเข็มที่ขึ้น เช่น เข็มมิเตอร์ขึ้นมาก จะอ่านได้ค่าความต้านทานน้อย โดยมีรายละเอียดแต่ละช่วงบนหน้าปัดดังนี้

4.1 ตำแหน่ง X 1 ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 2 KW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 0 W - 100 W มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 0.2 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 0.5 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 1 W
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 2 W
          ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 5 W

4.2 ตำแหน่ง X 10 ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20W แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 10 W - 1 KW มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัด ดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 2 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 5 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 10 W
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 20 W
          ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 50 W

4.3 ตำแหน่ง X 100 ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20 KW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 100 W - 10K W มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 20 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 50 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 100 W
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 200 W
          ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 500 W

4.4 ตำแหน่ง X 1K ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20 KW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 1KW - 2 MW มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 200 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 500 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 1 KW
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 2 KW
        * ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 5 KW
          ตั้งแต่ 100 – 200 อ่านค่าช่องละ 20 KW

4.5 ตำแหน่ง X 10K ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20 MW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 10KW - 2 MW มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 2 KW
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 5 KW
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 10 KW
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 20 KW
        * ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 50 KW
        * ตั้งแต่ 100 – 200 อ่านค่าช่องละ 200 KW
        * ตั้งแต่ 200 – 300 อ่านค่าช่องละ 500 KW
        * ตั้งแต่ 300 – 350 อ่านค่าช่องละ 1 MW
        * ตั้งแต่ 500 – 1K อ่านค่าช่องละ 5 MW
          ตั้งแต่ 1K – 2K อ่านค่าช่องละ 10 MWหัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: ศัก SNsound ครับ ที่ ตุลาคม 26, 2008, 11:40:59 am
 "/: "/: มิเตอร์เข็ม เพื่อนรู้ใจใช้ได้ใช้ทน  ((62)) ((62)) ((62))


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: chesd ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2012, 05:19:02 pm
ขอบคุณครับ.. :banasdtfm:


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: pran55 ที่ ตุลาคม 27, 2012, 06:27:59 pm
บันทึกภาพ gclub (http://www.gclub88.com/) มาตรฐาน ที่ดีที่สุด goldclub slot (http://www.goldclub.net/)  นักท่องเที่ยว sbobet (http://www.sbobet168.com/) บริเวณชายแดนไทย คลองลึก  ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: tajoy ที่ ตุลาคม 30, 2012, 10:11:30 am
 :1dd01:


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: schtv5 ที่ ธันวาคม 04, 2012, 01:50:38 pm
  ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตคัดลอกเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: CHAO ที่ ธันวาคม 04, 2012, 02:29:53 pm
ตกลงค่าความต้านทาน อ่านเป็นโอห์ม หรือว่าเป็นวัตต์ ล่ะครับ "/:


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: naikai ที่ มีนาคม 31, 2013, 02:29:14 am
 :1dd01:


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: slowalien37 ที่ เมษายน 30, 2013, 06:02:41 pm
ขอบคุณมากจ้าา  .>


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: such ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 12:52:43 am
ขอบคุณ ครับ


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: Somsak29 ที่ สิงหาคม 01, 2013, 08:35:17 pm
 :1dd01: :1dd01: :1dd01:

 /;. /;. /;. /;. /;. /;. /;. /;.


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: new88 ที่ มีนาคม 16, 2015, 10:29:59 am
ขอบคุณมากครับgolden slot (http://www.golddenslot.com/) :1dd01:


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: WTF55 ที่ มีนาคม 30, 2015, 02:01:14 pm
 :1dd01: :1dd01: :1dd01: ((61))

goldenslot (http://www.golddenslot.com/)goldenslot (http://www.golddenslot.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: sudarutm ที่ เมษายน 25, 2015, 07:56:50 pm
เป็นกำลังใจให้นะจ่ะ


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi ที่ มิถุนายน 03, 2015, 03:46:04 pm
 :1dd01: สำหรับข้อมูลที่ดี  Gclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: Gclib69 ที่ มิถุนายน 03, 2015, 04:39:21 pm


น่าสนใจมากครับ Gclub (https://www.gclub69.com/)ความคมชัดในการศึกษาข้อมูลได้เป็นอย่างดี


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: nuttewz ที่ มิถุนายน 19, 2015, 05:54:54 pm
น่าสนใจๆ ต้องลองๆ  .>  .>
คาสิโนออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก ปอยเปต คาสิโน รีสอร์ท ได้ที่นี่ royal1688 (https://www.royal-1688.net)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: wut_nimmee ที่ มิถุนายน 20, 2015, 07:00:32 am
สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ชำนาญ ผมมาเสริมให้ครับ ไปอ่านต่อ ที่ลิงค์
http://www.elec.wpsupply.com/basicKnowledge.php


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi4444 ที่ สิงหาคม 01, 2015, 01:22:07 pm
เป็นกำลังใจให้อีกคนค่ะ Gclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi4444 ที่ สิงหาคม 14, 2015, 12:42:48 pm
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีๆGclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi4444 ที่ สิงหาคม 24, 2015, 01:58:12 pm
ขอบคุณคร้า
Gclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi4444 ที่ สิงหาคม 30, 2015, 11:58:03 am
น่าสนมากๆเลย
Gclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi4444 ที่ กันยายน 11, 2015, 03:10:33 pm
เป็นกำลังใจให้จ้า
Gclub (https://www.gclub69.com/)หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: mannoi4444 ที่ กันยายน 16, 2015, 01:38:03 pm
 ((67)) ((67)) ((67))
Gclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: slayer46nn ที่ ตุลาคม 29, 2015, 04:41:02 pm
ยอดเยี่ยมมากครับ
SBO (http://www.sbolive24.net) แทงบอล (http://www.sbobettrue.net) วิเคราะห์บอลวันนี้ (http://www.sboclub24.net)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: wrad93mm@gmail.com ที่ ตุลาคม 30, 2015, 06:41:19 pm
เยี่ยม มีประโยชน์มากๆ
ผลบอลเมื่อคืนนี้ (http://www.sbolive24.net/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80/) โปรแกรมบอลวันนี้ (http://www.sbobettrue.net/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/) สกอร์บอล (http://www.sboclub24.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: new88 ที่ พฤศจิกายน 03, 2015, 09:22:13 am
NEW gclub (http://www.gclubth.com/)   2016
gclub (http://www.gclubth.com/) คาสิโน ยินดีตอนรับเข้าสู่บรรยากาศการเล่นเกมออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านสมาร์ทโฟน ที่ทำให้ทุกท่านสามารถเล่นgclub (http://www.gclubth.com/)คาสิโนออนไลน์ ที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปที่บ่อนคาสิโนให้เสียเวลา ท่านก็สามารถเล่นเกมหลากหลายประเภทในคาสิโนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทเกมถ่ายทอดสด, เกมพนันออนไลน์, เกมสล็อตออนไลน์ เชิญทุกท่านเข้ามาทดลองgclub (http://www.gclubth.com/) ได้แล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นจากทางเว็บเรามากหมาย


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: nuanna2 ที่ พฤศจิกายน 04, 2015, 01:46:40 pm
 :1dd01: ((62)) ((62))Gclub (https://www.gclub69.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: dooball2015 ที่ พฤศจิกายน 17, 2015, 03:31:12 pm
ขอบคุณเรื่องราวมากๆครับ
สกอร์บอล  (http://www.sboclub24.net/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/)
ทีเด็ดบอลวันนี้  (http://www.sboclub24.net/tag/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/)
ผลบอลเมื่อคืนนี้  (http://www.sbolive24.net/tag/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/)
บ้านผลบอลวันนี้  (http://www.sbobettrue.net/tag/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/)
โปรแกรมบอลวันนี้ (http://www.sbobettrue.net/tag/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: bentendent ที่ มกราคม 15, 2016, 04:22:16 pm
ขอบคุณค่า เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่า

royal1688 Download (https://www.royal-1688.net/royal1688-download/)
royal1688 เล่นผ่านเว็บ (https://www.royal-1688.net/royal1688-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A/)
ทางเข้า Royal1688 (https://www.royal-1688.net/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2-royal1688/)
สมัคร Royal1688 (https://www.royal-1688.net/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-Royal1688/)

 :1dd01: :1dd01: :1dd01:


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: wincombo ที่ มกราคม 16, 2016, 03:42:37 pm
 :1dd01: :1dd01: :1dd01: :1dd01: :1dd01:


ทางเข้าGclub (http://gclubweb.gclub18.com) ดาวน์โหลดจีคลับ (http://gclubdownload.gclub18.com) ทางเข้าสโบเบ็ต (http://sbobet.gclub18.com) sbobet (http://sbobet.gclub18.com) เล่นสล็อต (http://slot.gclub18.com)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: cocodd ที่ มกราคม 20, 2016, 02:48:36 pm
ขอบคุณข้อมูล ข่าวสาร นะครับ

 ((62)) ((61)) ((62)) ((61))

goldenslot ผ่านเว็บ (https://www.golden-slot.com/goldenslot-on-web/)

goldenslot บนมือถือ (https://www.golden-slot.com/goldenslot-on-mobile/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: vbvbnet ที่ มีนาคม 01, 2016, 02:15:11 pm
ขอบคุณข้อมูลที่นำมาแบ่งปันนะครับ ผมว่ามันดีนะครับ  ((61)) ((61))casino online (https://www.golden-slot.com/casinoonline/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: manman11 ที่ เมษายน 22, 2016, 11:21:24 am
ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ  ((74))  ((74))


golden casino (https://goldenslot.gclub-casino.com/)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: Traning ที่ เมษายน 26, 2016, 12:31:23 pmเอามาช่วยแบ่งเบาได้อีกเยอะสล็อต (https://goldenslot.gclub-casino.com)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: Traning ที่ เมษายน 26, 2016, 03:36:54 pm
เอามาแบ่งปันกันนะครับ
สล็อตออนไลน์ (https://goldenslot.gclub-casino.com)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: caso ที่ มิถุนายน 09, 2016, 02:41:18 pm
 /;. /;. /;.

ขอบคุณครับ

gclub (http://www.gclub-online.com/)   


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: gclub ที่ สิงหาคม 13, 2016, 06:12:04 pm
 ((63)) ว้าวขอบคุณ ยินดีต้อนรับจุดการเล่นการพนัน  ((61)) goldenslot (https://www.gclub-plaza.com/goldenslot)  ((73))


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: gclub ที่ สิงหาคม 13, 2016, 06:14:12 pm
ว้าวขอบคุณสำหรับการโพสต์จะช่วยให้เรา  ((61)) gclub online (https://www.gclub24hr.com)  ((61))


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: Rootmay8 ที่ พฤษภาคม 26, 2017, 05:03:57 pm
ขอบคุณน๊าาา ได้ความรู้


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: ning1 ที่ เมษายน 23, 2018, 03:26:26 pm
บอกวิธีการใช้  งานมัลติมิเตอร์    ด้วยนะค่ะ พอดีกำลังค้นหาวธีใช้อยู่เลยค่ะ    dojin (https://dojin-anime.blogspot.com)


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: addnas ที่ เมษายน 27, 2018, 11:14:08 am
 :dtfm2:จ


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: #Jetsada ที่ ธันวาคม 21, 2018, 11:12:49 pm
มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

          มัลติมิเตอร์ถือว่าเป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นสำหรับงานด้านอิเล็คทรอนิกส์ เพราะว่าเป็นเครื่องวัดที่ใช้ค่าพื้นฐานทางไฟฟ้าคือ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหรือการตรวจซ่อมวงจรต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องวัดค่าเหล่านั้นทั้งสิ้น มัลติมิเตอร์เป็นการรวม Voltmeter Ammeter และ Ohmmeter ไว้ในตัวเดียวกัน และใช้มูฟเมนต์ (Movement) ตัวเดียวจึงเรียก “VOM” (Volt-Ohm-Milliammeter)

         นอกจากนี้ VOM ยังสามารถนำไปวัดค่าอื่น ๆ ได้อีก เช่น วัดอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE) วัดค่าความดัง (Decibel: dB) ฯลฯ ปัจจุบันมัลติมิเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบคือ

          o แบบเข็มชี้ (Analog multimeter)
          o แบบตัวเลข (Digital multimeter)

         มัลติมิเตอร์ทั้ง 2 แบบนี้มีข้อดี ข้อเสียต่างกัน บางคนชอบแบบเข็มชี้ เพราะว่ามองเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างชัดเจน ต่างกับแบบดิจิตอลซึ่งตัวเลขจะวิ่ง สังเกตค่าตัวเลขที่แน่นอนได้ยาก ยกเว้น Digital multimeter บางรุ่นที่สามารถอ่านค่าตัวเลขออกมาได้ทันที สะดวกสบายไม่ต้องคำนึงถึงขั้วมิเตอร์ว่าวัดถูกหรือผิดเพราะว่ามีเครื่องหมาย บอกให้เสร็จ ส่วนแบบแอนาลอกจะมีปัญหาเรื่องนี้ และการไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) ของสเกลด้วย

มัลติมิเตอร์แบบเข็มชี้

      VOM แบบอะนาลอกส่วนมากเป็นแบบขดลวดเคลื่อนที่ (Moving coil) เนื่องจากแบบขดลวดเคลื่อนที่จะมีสเกลเป็นเชิงเส้น (Linear) ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ราคาไม่แพงและมีความไว (Sensitivity)ดี

      VOM ที่เราพบเห็นและใช้กันมากใยปัจจุบันจะเป็น VOM ชนิด Movingcoil ยี่ห้อชันวา (Sanwa) เช่น รุ่ร YX – 360 หรือ รุ่น ) – 361 TR
                                                                 (http://www.sts.ac.th/~wichian/en2007/webcourse/meter/analog.gif)
                                                        ส่วนประกอบภายนอกของ VOM ยี่ห้อ Sanwa รุ่น YX – 360 TR

 ส่วนประกอบภายนอกของมัลติมิเตอร์

1.สกรูปรับเข็มชี้ให้ตรงศูนย์                                          2.ย่านการวัดต่างๆ
3.ขั้วต่อขั้วบวก (+) ใช้ต่อสายวัดสีแดง                             4.ขั้วต่อขั้วลบ (-) ใช้ต่อสายวัดสีดำ 
5.ขั้วต่อเอาต์พุต เพื่อวัดความดัง (db)                              6.ปุ่มปรับ 0 โอห์ม
7.สวิตช์ตัวเลือกย่านการวัด                                          8.เข็มชี้
                                                (http://www.sts.ac.th/~wichian/en2007/webcourse/meter/analog02.gif)
                                                 สเกลหน้าปัด VOM ยี่ห้อ Sanwa รุ่น YX-360 TR
หมายเลข

1 : สเกลของโอห์มมิเตอร์
2 : สเกลใช้สำหรับบอกค่าแรงดันไฟตรง (DC V) และค่ากระแสไฟตรง (DC A)
3: สเกลใช้บอกค่าแรงดันไฟสลับ (AC V) ย่านวัด 10 – 1000 VAC
4 : สเกลบอกค่าอัตราขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE)
5 : สเกลใช้บอกค่าความดัง (db)
6 : สเกล LV , LI ใช้บอกค่าแรงดันและกระแสไตรง (ตามลำดับ) โดยใช้ร่วมกับค่าแรงดันและกระแสที่ได้จากย่านวัดโอห์มมิเตอร์ เช่น ย่านวัด R x 10   ใช้แรงดันที่ปลายสายวัด 3V กระแส 15 mA เป็นต้น (สเกล LV มีค่า 0-3 V และสเกล LI มีค่า 0- 15 มีหน่วยเป็น m A หรือ mA แล้วแต่ตั้งย่ายวัดโอห์มมิเตอร์) ซึ่งสเกลทั้งสองนี้มีไว้เพื่อทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอดหรือ LED
7 : กระจกเงาหรือแถบสะท้อนเพื่อให้อ่านค่าด้วยเข็มชี้ถูกต้องที่สุด การอ่านค่าที่ถูกต้อง จะต้องให้เข็มชี้กับเงาเข็มชี้ในกระจกซ้อนกันพอดี

ผมขอนำเสนอข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ.เผื่อว่าน้องๆผู้กำลังฝึกหัดเข้ามาอ่าน.จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้.การวัดตัวต้านทาน.ค่าเป็นโอห์มนะครับเช่น1k.=1กิโลโอห์มนะครับ ไม่ใช่1กิโลวัตต์


หัวข้อ: Re: การใช้งานมัลติมิเตอร์ (Multimeter)
เริ่มหัวข้อโดย: #Jetsada ที่ ธันวาคม 21, 2018, 11:18:44 pm
ย่านการวัดต่างๆ-ของมัลติมิเตอร์
มิเตอร์มาตรฐานโดยทั่วไปสามารถใช้วัดค่าทางไฟฟ้าได้ 4 ประเภท คือ

   1. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. Voltage) มีย่านวัด 0.1 , 0.5 , 2.5 , 10 , 50 , 250 และ 1000
   2. วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. Voltage) มีย่านวัดคือ 2.5 , 10(+12 dB) , 50 (+26 dB) , 250 (+ 40 dB) และ 1000 (+52 dB)
   3. วัดกระแสไฟฟ้าตรง (D.C. current) มีย่านวัดเป็นมิลลิแอมป์ คือ 2.5 , 25 และ 250 (0.25A)
   4. วัดความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistance -W ) มีย่านวัด คือ R x 1, R x 10, R x 100, R x 1k และ R x 10 k

วงจรไฟฟ้า (Electric circuit) ในหลักการทำงานของมิเตอร์ในสภาวะต่าง ๆ คือการทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรมิเตอร์ผ่านขดลวด มูฟวิงคอยล์ (Moving Coil) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครแอมป์ แต่ในการวัดบางครั้งกระแสอาจสูงกว่าความสามารถของมูฟวิ่งคอยล์ที่จะรับได้ จะต้องมีตัวต้านทาน (Resistor) มาช่วยลดแรงดัน และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมูฟวิงคอยล์ ไม่ให้เกินค่าที่กำหนด ซึ่งจะได้กล่าว ถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (D.C. voltage measuring circuit)

        เป็นการเอาแรงดันไฟฟ้าดีซี จากตำแหน่งที่วัด มาเป็นตัวกำหนดค่าของกระแสภายในวงจรของมิเตอร์ โดยมีสวิทช์เลือกตำแหน่งเพื่อกำหนดค่าความต้านทานที่เหมาะสมของการวัดค่าแต่ ละตำแหน่ง มีโครงสร้างของวงจรและรายละเอียดการอ่านดังนี้

      การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จะต้องเอามิเตอร์ไปต่อในลักษณะขนานกับวงจร โดยสายบวกจะต้องจับที่แรงไฟขั้วบวก และสายลบ จะต้องจับที่แรงไฟขั้วลบ

ลักษณะการวัดแรงไฟกระแสตรงแบบต่าง ๆ

    การวัดแรงดันตกคร่อมเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองของตัวอุปกรณ์ที่ต้องการทราบค่าแรงดันไฟฟ้า

การวัดค่าแรง ไฟตำแหน่งต่าง ๆ ของวงจร จะเอาสายมิเตอร์เส้นหนึ่ง จับที่ขั้วแรงไฟขั้วหนึ่งคงที่ แล้วเอาสายอีกเส้นไปวัดที่ตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ต้องการ

 การอ่านค่าให้ดูขีดแถวล่างแถบสะท้อน อ่านจากซ้ายไปขวา แถว DCV, A มีรายละเอียดดังนี้

     1.1 ตำแหน่ง 0.1 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 0.1 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.002 โวลต์

     1.2 ตำแหน่ง 0.5 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 0.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.01 โวลต์

     1.3 ตำแหน่ง 2.5 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 2.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.05 โวลต์

     1.4 ตำแหน่ง 10 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 10 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข10 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.02 โวลต์

     1.5 ตำแหน่ง 50 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 50 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 โวลต์

     1.6 ตำแหน่ง 250 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 250 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 โวลต์

     1.7 ตำแหน่ง 1000 วัดแรงไฟดีซีได้สูงสุด 1000 โวลต์ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 (x 1000) อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 20 โวลต์

การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C. voltage measuring circuit)

       เป็น การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จะมีหลักการทำงานเหมือนกับวัดไฟฟ้าดีซี เพียงแต่มูฟวิงคอยล์ ไม่สามารถทำงานกับไฟเอซีได้ ดังนั้นส่วนวงจรไฟฟ้าภายในของการวัดไฟเอซีจะต้องมีวงจร เรียงกระแสเพื่อแปลงไฟเอซีให้เป็นไฟดีซีก่อน

        การวัดแรงดันไฟเอซีโดยมีอุปกรณ์เรียงกระแส (D1 ,D2) จะได้แรงไฟดีซีที่มีลักษณะเป็นคลื่น มิเตอร์จะอ่านค่าได้เป็นค่าเฉลี่ย ย่อด้วย V.R.M.S (Voltage root mean square) เป็นแรงไฟที่ต่างจากการวัดด้วยออสซิลโลสโคปอ่านได้เป็นโวลต์พีค (Vp = Volr peak) และ โวลต์พีคทูพีค (Vp-p = Volt peak to peak)

    * Vrms คือแรงไฟเอซีที่อ่านได้จากการวัดด้วยมิเตอร์
    * Vp คือแรงไฟเอซีอ่านได้จากการวัดด้วยออสซิลโลสโคป เพียงครึ่งคลื่น
    * Vp-p คือแรงไฟเอซีที่อ่านได้จากการวัดด้วยออสซิลโลสโคป เต็มคลื่น โดยวัดจากยอดถึงยอด

รายละเอียดขอการอ่านค่าแต่ละสเกลให้ดูจากขีดแถวล่าง ACV ในบางรุ่น ขีดด้านล่างนี้จะไว้อ่านเฉพาะ ตำแหน่งสเกล 10VAC (มิเตอร์ Sanwa 361 TR จะเป็นสเกล 2.5 VAC) สเกลที่เหลือให้ดูแถวเดียวกับการอ่าน DCV โดยมีรายละเอียดดังนี้

     2.1 ตำแหน่ง 2.5 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 2.5 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.05 โวลต์

     2.2 ตำแหน่ง 10 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 10 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.2 โวลต์

     2.3 ตำแหน่ง 50 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 50 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 โวลต์

     2.4 ตำแหน่ง 250 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 250 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 โวลต์

     2.5 ตำแหน่ง 1000 วัดแรงไฟเอซีได้สูงสุด 1000 โวลต์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 10 ( x 100) อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 20 โวลต์

 กาวัดกระแสตรง (D.C. current measuring circuit)

           มัลติมิเตอร์ทั่ว ๆ ไป จะมีความสามารถในการวัดกระแสไฟตรง (กระแสดีซี) ได้เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่ามูฟวิงคอยล์จะมีความสามารถในการรับกระแสสูงสุดเพียง 50 ไมโครแอมป์ แต่ก็สามารถทำให้วัดกระแสได้สูงกว่า โดยการกำหนดค่าตัวต้านมานในวงจรที่นำมาต่อขนานกับมูฟวิงคอยล์ แต่ในลักษณะของการวัด จะต้องนำมิเตอร์ไปอันดับกับวงจรไฟฟ้า ที่ ต้องการทราบค่ากระแส มิเตอร์ทั่ว ๆ ไป ถูกออกแบบให้วัดกระแสดีซีไม่สูงมาก ส่วนมากจะวัดได้ไม่เกิน 250 มิลลิแอมป์ หรือ 0.25 แอมป์

          ถ้าต้องการวัดกระแสดีซี ส่วนมากจะใช้มิเตอร์ที่วัดกระแสเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า แคลม์มิเตอร์ (Clamp meter) หรือ คลิปแอมป์ (Clip amp)

การอ่านค่าบนหน้าปัด ให้ดูจากสเกลแถวเดียวกับการอ่าน DCV/DCA มีรายละเอียดดังนี้

    3.1 ตำแหน่ง 50 uA วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 50 ไมโครแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด

แถวเลข 50 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 1 ไมโครแอมป์

    3.2 ตำแหน่ง 2.5 mA วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 2.5 มิลลิแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด

แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.5 มิลลิแอมป์

    3.3 ตำแหน่ง 25 mA วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 25 มิลลิแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด

แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 0.5 มิลลิแอมป์

    3.4 ตำแหน่ง 250 mA(.25A) วัดกระแสดีซีได้สูงสุด 250 มิลลิแอมป์ ให้อ่านเลขบนหน้าปัด แถวเลข 250 อ่านรายละเอียดบนหน้าปัด ช่องละ 5 มิลลิแอมป์

การวัดความต้านทาน (Resistant measuring circuit)

          การวัดค่าความต้านทานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องวัดในสภาวะที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่วงจรภายในของมิเตอร์จะต้องมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ภายในเพื่อกำหนดค่ากระแส ของวงจร การวัดความต้านทานจึงเป็นการนำเอาความต้านทานที่ต้องการทราบว่า ไปกำหนดการไหลของกระแสในวงจร เพื่อกำหนดการอ่าน ขั้วแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ตรงข้ามกับขั้วภายนอกของมิเตอร์

วงจรส่วนการวัดความต้านทาน

          จากการที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทำให้ค่ากระแสที่กำหนดในเบื้องต้นของการวัดสภาวะ 0 โอห์ม ไม่แน่นอนตามสภาพของแบตเตอรี่ จึงต้องมีวงจรส่วนที่กำหนดค่ากระแสเริ่มต้นที่เรียกว่า การปรับ 0 โอห์ม (0 W AD๋J) ซึ่งจะต้องปรับค่า 0 โอห์ม ทุกครั้งก่อนการวัดค่าความต้านทานใดๆ หรือเมื่อเปลี่ยนย่านการวัดความต้านทานย่านใหม่

 แสดงการปรับค่าเริ่มต้นที่ 0 โอห์ม ก่อนวัดค่าความต้านทาน

การอ่านค่าความต้านทาน ให้ดูรายละเอียดจากขีดแถบบนสุด อ่านจากขวามาซ้าย ค่าที่อ่านได้จะตรงข้ามกับลักษณะของเข็มที่ขึ้น เช่น เข็มมิเตอร์ขึ้นมาก จะอ่านได้ค่าความต้านทานน้อย โดยมีรายละเอียดแต่ละช่วงบนหน้าปัดดังนี้

4.1 ตำแหน่ง X 1 ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 2 KW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 0 W - 100 W มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 0.2 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 0.5 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 1 W
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 2 W
          ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 5 W

4.2 ตำแหน่ง X 10 ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20W แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 10 W - 1 KW มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัด ดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 2 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 5 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 10 W
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 20 W
          ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 50 W

4.3 ตำแหน่ง X 100 ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20 KW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 100 W - 10K W มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 20 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 50 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 100 W
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 200 W
          ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 500 W

4.4 ตำแหน่ง X 1K ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20 KW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 1KW - 2 MW มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 200 W
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 500 W
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 1 KW
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 2 KW
        * ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 5 KW
          ตั้งแต่ 100 – 200 อ่านค่าช่องละ 20 KW

4.5 ตำแหน่ง X 10K ใช้วัดค่าความต้านทานตั้งแต่ 0 W - 20 MW แต่นิยมใช้วัดค่าความต้านทานระหว่าง 10KW - 2 MW มีรายละเอียดแต่ละช่วงหน้าปัดดังนี้

        * ตั้งแต่ 0 – 2 อ่านค่าช่องละ 2 KW
        *
        * ตั้งแต่ 2 – 20 อ่านค่าช่องละ 5 KW
        * ตั้งแต่ 10 – 20 อ่านค่าช่องละ 10 KW
        * ตั้งแต่ 20 – 50 อ่านค่าช่องละ 20 KW
        * ตั้งแต่ 50 – 100 อ่านค่าช่องละ 50 KW
        * ตั้งแต่ 100 – 200 อ่านค่าช่องละ 200 KW
        * ตั้งแต่ 200 – 300 อ่านค่าช่องละ 500 KW
        * ตั้งแต่ 300 – 350 อ่านค่าช่องละ 1 MW
        * ตั้งแต่ 500 – 1K อ่านค่าช่องละ 5 MW
          ตั้งแต่ 1K – 2K อ่านค่าช่องละ 10 MW


วัดตัวต้านทานเช่น1k.=1กิโลโอห์มครับ ไม่ใช่1กิโลวัตต์  น้องๆมือใหม่จะได้นำไปใช้ไปอ่านค่าและความหมายถูกต้อง.ท่านทำดีแล้วครับ.